Om PND / Medlemskab og Støttemedlemmer

Medlemskab og støttemedlemmer

Foreningen har 2 typer medlemskab:

1. Familiemedlemskab: er for personer med en protein nedbrydnings defekt samt deres forældre, hjemmeboende søskende, ægtefæller og hjemmeboende børn.
 
Kontingent for år 2016 er sat til kr. 200,- for et familiemedlemskab og gælder 1 år,
fra 1. januar til 31. december.
 
Ved indmeldelse i årets løb betales fuldt kontingentet. Udmeldelse sker med 1 måneds varsel. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
Betalings frist er senest 1. februar. Hvis betalingen ikke finder sted, betragtes man som udmeldt og vil ikke længere modtage informationen fra foreningen. 
 
Benyt vores betalingsside, hvor beløbet trækkes automatisk én gang om året, men kan afmeldes hvornår det ønskes med en månedes varsel. 
 
Eller via bank overførsel:
Danske Bank: Reg. 1551 Kontonr. 10978084
Giro indbetaling: +01< + 10978084
 
I bedes skrive Jeres barns navn i meddelses feltet, så kan vi lettere finde jeres indbetaling. Nye medlemmer bedes sendes os en mail: pndforeningen@gmail.com med jeres kontakt oplysninger, så vi kan kontakte jer med nyt fra foreningen.  
 
 
2. Støttemedlemskab: er for alle andre end de i pkt. 1 nævnte, som ønsker at støtte foreningens formål.
 
Et støttemedlemskab er for år 2016 sat til kr. 100,- og er personligt. Man er naturligvis velkommen til at søtte med større beløb, som vil blive betragtet som en donation. 
 
Benyt vores betalingsside, hvor beløbet trækkes automatisk én gang om året, men kan afmeldes hvornår det ønskes med en månedes varsel.
 
Eller via bank overførsel:
Danske Bank: Reg. 1551 Kontonr. 10978084
Giro indbetaling: +01< + 10978084