Om PND / Persondata

Persondata

Fra den 25. maj 2018 vil hele Europa have en ny fælles lov om behandling af persondata: Persondataforordningen. ”General Data Protection Regulation” (GDPR) Formålet med den nye lovgivning er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger.
 
De væsentligste ændringer i persondataforordningen er, at du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 
Persondatapolitik samtykke 
Ved indmeldelse i PND Foreningen gives samtykke til, at foreningen gemmer og opbevarer medlemsdata i overensstemmelse med gældende lovgivning under EU (GDPR).
 
Formålet med medlemsdata
Formålet med opbevaring af medlemmets personoplysninger, herunder navn, adresse, email, tlf.nr., medlemstype, begrundes i medlemsadministration til annoncering af PND Foreningens arrangementer og aktiviteter.
 
Vi behandler personoplysningerne som led i vores virke som patientforening, f.eks. i forbindelse med rådgivning og hjælp til medlemmerne. Vi behandler også personoplysninger i forbindelse med opkrævning af medlemskontingent, samt deltagergebyrer til foreningens aktiviteter.
 
Personfølsomme data
Ved indmeldelse i PND Foreningen er det valgfrit, at angive diagnose, navn og fødselsdato for den person der er berørt af en protein nedbrydnings defekt (PND), hvilket, i henhold til GDPR, tilkendegiver et sygdomsforhold.
 
Angivelse af en PND persons diagnose, navn og fødselsdato ved indmeldelse anses som samtykke fra medlemmet/den forældrepårørende til at PND foreningen opbevarer dataene. De personfølsomme data har til formål at sikre en målrettet indsats, i forhold til medlemmet, ved forenings sammenkomster.  
 
Behandling af persondata
PND Foreningen behandler kun data om medlemmer, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til foreningens nævnte formål med medlemsadministration.
PND Foreningen videregiver ingen oplysninger til andre, medmindre vi i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil. 

Dataansvarlig er PND Foreningens bestyrelsesformand.

PND Foreningen er afhængige af, at medlemsdata er korrekte og opdaterede for at kunne yde service overfor medlemmerne.

Ændringer af medlemsdata kan sendes til pndforeningen@gmail.com 
 
Udmeldelse
Udmeldelse af PND Foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til pndforeningen@gmail.com
 
Medlemsdata slettes helt ved udmeldelse - dog senest et år efter udmeldelse. Ved genindmeldelse skal indmeldelsesdata indsendes på ny via betalings siden: https://pnd.easyme.dk/familiemedlemskab
 
Ved manglende kontingent betaling slettes et medlem automatisk af PND Foreningens medlemsadministrator, når fristen for rettidig indbetaling er overskredet. Ønsker et medlem herefter fortsat at være medlem af PND Foreningen, skal indmeldelsesdata indsendes på ny.
 
Aftaler om behandling af persondata med anden part
PND Foreningen benytter EasyMe, et online salgs og administration system, som er krypteret med et digitalt certifikat, for beskyttelse og opbevaring af medlemsdata. 
 
Medlemsrettigheder
Som medlem har man ret til, at få oplyst hvilke data foreningen behandler i tilknytning til det enkelte medlemskab, hvor foreningen har dataene fra og hvad foreningen anvender dataene til. Ligeledes har man som medlem ret til, at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger, samt at tilbagetrække sit samtykke til de indsamlede medlemsdata.
 
Indsigelse eller klage over behandling af persondata
Mener du, at dine oplysninger bliver indsamlet eller behandlet i strid med loven eller de betingelser vi stiller, og det samtykke der er givet, er du velkommen til at kontakte foreningen med en indsigelse mod behandlingen.
 
Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet. Du kan finde flere informationer om Datatilsynet her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/
 
Handelsbetingelser og betingelser for kreditkortabonnement
Handelsbetingelser vedrører alene indmeldelse og automatisk opkrævning af kontingent. Samt opkrævning af deltagergebyrer ved foreningens arrangementer. 
Ved indmeldelse i PND Foreningen forventes foreningens vedtægter kendt. 
 
Henvendelser kan rettes til:
 
PND Foreningen

Annika Dybdal | Bestyrelsesformand

(den dataansvarlige)
Snerlevej 2

4340 Tølløse
Tel.nr.: 28127725

Mail: pndforeningen@gmail.com

Cvr-nr: 33906234